Att Exportera Begagnad Personbil

Att Exportera begagnad bil.

Denna lathund gäller lokalt när exporten sker hos Tullen i Malmö
Lokala variationer kan förekomma mellan de olika tullkontoren.
Om du är osäker, ring ditt tullkontor för hjälp

– Exportanmälan hos Tullen i Ollebo.
(vardagar 08:00-16:00, Lö. Stängt, Sö. Stängt)
– Exporten utfärdas på plats.
– Bilen skall finnas på Ollebo för eventuell kontroll.
– Uppgifter med personnummer och adress på den som exporterar
– Exporten är giltig i 90 dagar.

– Mottagarens namn och adress.

– Vilken är sista EU orten?
T.ex:
Kapitan Andreevo BG => Turkiet
Weil Am Rhein DE => Schweiz

-EUR-Certifikat för att visa ursprunget på bilen.
Certifikatet är för att du skall få en lägre tull i importlandet, men är inte obligatoriskt.

Köps hos Handelskammaren:

Malmö
Huvudkontor
Malmö Börshus, Skeppsbron 2
211 20 Malmö
Telefon: 040-690 24 00
Telefax: 040-690 24 90

– Ett Leverantörsintyg från Generalagenten för bilen i Sverige.
De skall veta vad ett leverantörsintyg är.
Mall och ordalydelse finns på sidan 2.
Att få ett leverantörsintyg kan vara svårt då det krävs mycket ingående kontroll för att se hur mycket som är EU ursprung.
När det gäller Certifikat och Leverantörsintyg handlar det mycket om internationella avtal och handelspolitik.
Det gäller inte bara att se om bilen en gång tillverkades i EU utan det är mer komplicerat än så. Det kanske helt enkelt inte går att få ett certifikat för din bil.

Om bilen redan exporterats

Då finns ett antal alternativ.

1. Bilen körs tillbaka till Sverige.
Exportanmälan utfärdas.
Då kan ett certifikat utfärdas i efterhand.

2. Eller ett landingscertifikat visas från mottagarelandet att bilen importerats
En export kan då göras i efterhand
Ett certifikat kan då utfärdas.

När certifikat utfärdats i efterhand kan detta uppvisas i mottagarelandet och en omprövning kan göras för att få tillbaka de högre avgifterna som man inte normalt skulle betalt.

Transportstyrelsen, att exportera bil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.